Verhuur van onze Lincoln Towncar Limousine.

 • De huurder/ondertekenaar van het contract is verantwoordelijk voor zijn gezelschap.
 • De huurder dient bij ondertekening van het contract een voorschot te voldoen van 20% op de totaalsom door middel van overschrijving of contante betaling. Het resterend bedrag wordt ofwel betaald aan de chauffeur of wordt minstens 1 maand op voorhand op onze rekening gestort.
 • Onze prijsramingen, offertes, onder welke benaming ook voor het leveren van diensten, hebben een uitsluitend informatief karakter en zijn niet bindend.
 • De huurder kan de rit mondeling of schriftelijk annuleren.
 • Bij annulatie minder dan 7 dagen tevoren wordt er 50% aangerekend van het bedrag (incl. btw) vermeld op de offerte!Bij annulatie de dag tevoren of de dag zelf wordt er 100% aangerekend van het bedrag (incl. btw) vermeld op de offerte!
 • Alle klachten, van welke aard ook, dienen per aangetekend schrijven te worden medegedeeld aan Exclusive Limo en dit binnen een termijn van 15 werkdagen vanaf de levering van diensten.
 • De huurder dient steeds rekening te houden bij een eventuele meerprijs, d.w.z. door extra uren of overschrijden van de kilometers, extra drank.
 • Dranken die door de huurder gewenst zijn, dienen steeds op voorhand besteld te worden, en komen uitsluitend van ons. (aanbod zie Tarieven)
 • Exclusive-limo.com is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten en/of gebreken van zijn onderaannemers.
 • In de Limousine mag er NIET gerookt worden.
 • Exclusive-limo is NIET verantwoordelijk voor het gedrag van zijn klanten of overtredingen zoals B.v. obscene gebaren aan andere weggebruikers, etz...
 • Bij het tekenen van deze contract huurt de klant de limousine, de klant is verantwoordelijk voor het maximale toegelaten plaatsen (8 personen) nog de Chauffeer of Exclusive-limo moeten deze controleren, bij overschrijding is de klant voor 100% aanspreekbaar.
 • Onze prijzen worden op maat gemaakt, onze vertrek/aankomstplaats is Scherpenheuvel-Zichem.
 • Exclusive-limo.com kan niet aansprakelijk gesteld worden indien er zich een geval van overmacht voordoet. Exclusive-limo.com zal er dan ook alles aan doen om een soortgelijk voertuig ter beschikking te stellen zonder meerprijs.
 • Indien door schuld van de huurder of zijn gezelschap de onderstaande zaken gebeuren, gaat de huurder akkoord dat deze tegen de volgende tarieven in rekening worden gebracht; •€ 10,- Per gebroken glas •€150,- Reinigen en desinfecteren (bij vervuilen van interieur door misselijkheid) •€100,- Reinigen en waxen (bij vervuilen van exterieur door misselijkheid) •€150,- Minimaal bij ieder brandgat, scheuren of beschadigen van het interieur •€150,- Minimaal bij iedere vorm van vandalisme • Dubbele kosten zullen in rekening worden gebracht bij verwijderen/ stelen van bovenstaande items uit de limousineExclusive-limo.com is niet verantwoordelijk voor achtergelaten voorwerpen in de limousine.
 • Exclusive-limo.com is niet verantwoordelijk voor achtergelaten voorwerpen in de limousine.
 • De huurder accepteert deze algemene voorwaarden bij het afsluiten van een huurcontract.